piața Badea Cârțan nr. 6

Poz. 81, cod TM-II-a-B-06108_ Ansamblul urban „Str. Badea Cârțan”

Clădirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea, în regim demisol + parter + etaj. Deoarece clădirile din latura dreaptă au fost construite în anul 1902 și toate 3 păstrează același regim de înălțime și aceeași simetrie, se poate concluziona și acest imobil a fost finalizat într-o perioadă de timp foarte apropiată. Volumetria construcției și ancadramentele ferestrelor de la etaj și a intrării au influențe baroce, deși stilul per ansamblu, este tot szecesszió-ul eclectic.

Promovarea pe termen lung a  branding-ului identitar de patrimoniu reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale Timișoara Premium Exposed City. Clădirile restaurate vor genera parcursul arhitectural și turistic al zonei BADEA CÂRȚAN, impactul produsului finit  conferind puternica vizibilitate pentru investitori, turiști și comunitatea locală.

Photo credit by: Daliana Iacobescu

check_etapă_proiect-03-03

SELECTATĂ

doar check-03

ÎN ADOPTARE

doar check-03

ADOPTATĂ

doar check-03

ÎN EXECUȚIE

doar check-03

FINALIZATĂ