Total clădiri
Clădiri neadoptate
Clădiri adoptate
În restaurare din fonduri proprii

Palatul Marschall a fost proiectat de renumitul arhitect Martin Gemeinhardt și a fost construit între anii 1903 – 1904. Edificiul este recunoscut ca fiind „Poarta de intrare” în cartiere istorice Iozefin și Elisabetin.

Încadrată în stilul Szecesszió, clădirea a fost proiectată în secolul al XX-lea și prezintă o ornamentație de fațadă ușor ternă, cu volume alternante, care amintesc mai mult de Jugendstil-ul austriac. 

Aparținând stilului Szecesszió, clădirea construită la începutul secolului al XX-lea prezintă o ornamentație complexă. Volumetria fațadei, alternanța balcoanelor, intrarea îngustă și înaltă amintesc de o perioadă în care burghezia timișoreană se afla într-un „boom”, iar discreția, bunul gust și eleganța unei clădiri erau elemente obligatorii pentru a fi „aleasă”.

Situată în cartierul Elisabetin, clădirea este încadrată în stilul szecesszió și a fost ridicată în secolul al XX-lea. Aspectul circular al fațadei pune în evidență decorațiunile reliefate la nivelul etajului. 

 Cunoscută ca fiind „Casa cu poarta frumoasă” clădirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea. 

Construită la începutul secolului al XX-lea, clădirea a fost concepută la cererea unor membri ai familiei Weisz, o familie înstărită a vechii Timișoare. 

Construit între anii 1910 și 1911, edificiul se remarcă prin ornamentele fascinante, care includ chipuri feminine și motive vegetale.

Construită în stilul Szecesszió eclectic, clădirea încă prezintă ornamentații între etaje. Busturile angelice în profil și chipurile feminine îmbogățesc arhitectural fațada edificiului. 

Având o prezență impunătoare în raport cu clădirile din jur încă de la origini și până în prezent, clădirea a fost ridicată în secolul al XX-lea, configurând stilul Szecesszió de început. 

Clădirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea, în stil Szecesszió și prezintă una dintre cele mai deosebit ornate fațade din oraș.

Plasată într-una dintre cele mai tranzitate piețe din Timișoara, edificiul din Badea Cârțan a fost construit la începutul secolului al XX-lea și se evidențiază prin volumetria construcției și ancadramentele ferestrelor, care mixează două stiluri ce se întrepătrund pe fațada clădirii, punând-o într-o lumină impresionantă: Baroc și Szecesszió-ul eclectic.

 Construit între anii 1908-1909, Palatul cu Mercur a fost ridicat de Béla Fiatska , pe latura de nord a Pieței Traian. Edificiul impresionează prin impunătoarea statuie de bronz, care se înalță din extremitatea clădirii. 

Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, clădirea prezintă ornamentații ale stilului neo-clasic și se remarcă prin ancadramentele variate ale ferestrelor și a frontonului situat deasupra balconului de la etaj. 

Situată în Piața Unirii, una dintre cele mai tranzitate zone pietonale ale Timișoarei, clădirea a fost construită într-o primă variantă, în anul 1752. Astăzi, fațada se remarcă printr-un decor eclectic, cu elemente clasiciste (coloanele cu capitel) dar și elemente baroce (elementele frontonului).

Close Menu